SARA Werkt is gecertificeerd TTI SI consultant, onderdeel van het wereldwijde netwerk van TTI Success Insights.
De TTI SI assessment tools helpen bij het verkrijgen van inzicht; inzicht in jezelf, inzicht in de ander en inzicht in het team. Hierdoor kunnen onze cliënten doen waar zij goed in zijn en blij van worden: mensen, teams en organisaties tot bloei brengen en werkgeluk ervaren.

 

Wilt u:
• Effectief leren communiceren in de werkomgeving
• Bijdragen aan de verbetering van teamprestaties
• Individuele medewerkers helpen in hun ontwikkeling middels zelfinzicht
• Managers ondersteunen in het coachen van hun team of afdeling

Een Gedragsanalyse is dan een waardevol instrument. Er wordt gemeten op welke manier een respondent omgaat met uitdagingen, mensen, veranderingen en procedures. TTI SI brengt aan de hand van de DISC-scores (Dominantie, Invloed, Stabiliteit, Conformiteit) de unieke gedragsstijl van een individu in kaart. Elke gedragsstijl kent zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Met behulp van de TTI SI Gedragsanalyse worden deze kwaliteiten en valkuilen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

Voorbeeldrapport Gedrag

 

Wil jij:

• Bijdragen aan het werkplezier van jouw medewerkers
• Meer betrokkenheid bij het werk creëren door de juiste stimulans te geven
• Het potentieel van jouw medewerkers ontwikkelen
• Jouw managers helpen bij het intrinsiek motiveren van de medewerkers
• Bijdragen aan een cultuur van respect in de werkomgeving

Het assessment ‘12 Driving Forces’:
Waarom doen we de dingen die we doen? Wat bepaalt in welke situaties iemand in actie komt en waarom. Waar komt iemand zijn bed voor uit? Waar knapt hij op af? Welke prikkels heeft hij nodig om plezier en voldoening uit werk te halen? Wat voor werkcultuur ligt hem of haar het beste? Het antwoord ligt voor een belangrijk deel in iemands innerlijke motivatoren, ook wel drijfveren (Driving Forces) genoemd. Ze bepalen in belangrijke mate hoe we de wereld om ons heen ervaren, en wat we waarderen of afkeuren. Inzicht in en begrip voor wat iemand drijft levert belangrijke informatie op. De bevrediging van onze innerlijke motivatoren helpt namelijk bij het ontwikkelen van ons potentieel. Hoe meer de passies, voorkeuren en interesses worden gebruikt en gestimuleerd in de werkomgeving, des te groter de kans dat we uit onszelf de stappen zullen zetten om prestaties te leveren.

Voorbeeldrapport 12 Driving Forces

 

Met TTI Success Insights Benelux als onze partner zijn wij in staat om mensprocessen waarin zelfinzicht en reflectie een sleutelrol spelen, op een integere manier te begeleiden. Voor meer informatie ga naar https://ttisuccessinsights.nl/

Wil je meer informatie over onze assessments en werkwijze? Neem dan gerust contact op met Els van den Berg (06-40310377) of els@sara-werkt.nl