Mensen met een arbeidsbeperking/wajongeren kunnen zeker een meerwaarde zijn voor een bedrijf. Meestal is wel wat extra begeleiding nodig om de gevonden baan te behouden. SARA Werkt kan hierbij ondersteunen.
Met de aankomende quotumregeling loopt u nu alvast vooruit op de toekomst en bent u maatschappelijk verantwoord ondernemer! SARA Werkt begrijpt ondernemers en werknemers.


Praktisch
Een jobcoach van SARA Werkt zorgt voor goede individuele begeleiding op de werkvloer (van werkgever en werknemer) en in de thuissituatie (van werknemer en familie/begeleiders). Het netwerk rondom de werknemer is namelijk ook erg belangrijk om succesvol aan het werk te blijven.

Vanaf de eerste werkdag kan de jobcoach meewerken met de nieuwe medewerker, net zolang als nodig/gewenst is. De jobcoach zorgt ervoor dat de inwerkperiode zo goed mogelijk verloopt en ondersteunt zowel werkgever als werknemer op diverse gebieden. Als de medewerker goed functioneert binnen de organisatie, dan bouwen we de begeleiding af. Jobcoaching via UWV kan maximaal 3 jaar duren en wordt ieder half jaar geëvalueerd met werkgever, werknemer en jobcoach. Naar aanleiding daarvan worden nieuwe doelen geformuleerd of wordt besloten dat coaching niet meer nodig is.

Ondersteuning van de werkgever bij administratieve zaken
De jobcoach doet een jobcoachaanvraag bij het UWV of de gemeente (zij financieren jobcoaching). Indien van toepassing wordt samen met de werkgever een aanvraag loondispensatie/loonkostensubsidie ingediend bij het UWV of de gemeente. De jobcoach onderhoudt contact met een arbeidsdeskundige van het UWV of met een medewerker van de gemeente. De loonwaarde wordt door UWV of de gemeente vastgesteld. De mate van productiviteit van de medewerker bepaalt de hoogte van de loondispensatie/loonkostensubsidie en dus de loonkosten. De jobcoach van SARA kan u verder informeren over de financiële voordelen bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking, zoals: no-risk polis, loondispensatie, loonkostensubsidie en mogelijk andere subsidies.

Ondersteuning van de werknemer bij administratieve zaken
SARA Werkt kan gezien de privacy en eigen verantwoordelijkheid van de werknemer geen ondersteuning bieden bij zaken als het doorgeven van wijzigingen (bijvoorbeeld verdiensten/loon) aan UWV of de gemeente. Doorgaans dienen deze zaken met DigiD te worden doorgegeven. We gaan ervan uit dat werknemer binnen zijn eigen netwerk of elders hulp bij dit soort administratieve zaken kan organiseren.

Voordelen voor werkgevers

  • In overleg met het UWV/de gemeente zal een proefplaatsing ingezet kunnen worden die geen loonkosten met zich meebrengt. Werknemer behoudt zijn uitkering.
  • U ontvangt mogelijk loonkostenvoordeel (LKV).
  • No-risk polis: als de werknemer ziek wordt, dan kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke tegemoetkoming in de loonkosten.
  • Loondispensatie/loonkostensubsidie is mogelijk als de werknemer door zijn beperking minder presteert.
  • Tijdens het inwerken van de werknemer biedt de jobcoach van SARA Werkt ondersteuning en begeleiding, UWV of de gemeente financiert jobcoaching.