Niet iedereen kan direct starten met een Werkfit traject. Daarom zijn er de volgende modulaire re-integratiediensten:

Participatie interventie: bedoeld voor cliënten die belemmeringen ervaren om meer contacten buiten de huiselijke situatie te onderhouden. Wij ondersteunen de cliënt om actief deel te gaan nemen aan een breder actief netwerk buitenshuis.

Bevorderen maatschappelijke deelname: bedoeld voor cliënten die belemmeringen ervaren om deel te nemen aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband.

Begeleiding tijdens scholing: voor cliënten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.