Gedurende vier maanden nemen wij een uitgebreid assessment af bij cliënten die door het UWV voor het praktijkassessment bij ons zijn aangemeld. Door middel van dit assessment kunnen wij advies aan het UWV uitbrengen over de inzet en inrichting van re-integratieactiviteiten. Wij bieden inzicht in de competenties en mogelijkheden van de cliënt. Ook kijken wij naar factoren die het hervatten in werk kunnen belemmeren en brengen advies uit over de wijze waarop de cliënt zich kan versterken.

Het assessment kan bestaan uit twee onderdelen.
A. Een assessment uitmondend in een advies gericht op de algemene persoonlijke vaardigheden. Ook brengen wij de verschillende leefgebieden in kaart. Wij zetten de TTI SI Gedragsanalyse in. Hiermee wordt gemeten op welke manier een respondent omgaat met uitdagingen, mensen, veranderingen en procedures. TTI SI brengt aan de hand van de DISC-scores de unieke gedragsstijl van een individu in kaart. Elke gedragsstijl kent zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Met behulp van de TTI SI Gedragsanalyse worden deze kwaliteiten en valkuilen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.
B. Een assessment waarbij de cliënt wordt geobserveerd in een werksituatie, waarbij wij kijken naar de mogelijkheden, knelpunten en affiniteiten van de cliënt met betrekking tot werk.

Wij willen de cliënten die deelnemen aan het assessment graag iets waardevols meegeven, waardoor een beter inzicht in mogelijkheden en affiniteiten ontstaat.