Laat je tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent je op de hoogte van de Wet verbetering poortwachter en de (financiële) consequenties die deze wet met zich meebrengt.

Spoor 2 WvP

Als een medewerker arbeidsongeschikt is, doet je er als werkgever veel aan om hem of haar weer volledig aan het werk te krijgen. Ook de medewerker spant zich volledig in om weer terug te keren in zijn/haar functie. De Wet verbetering poortwachter (WVP) verlangt deze inspanningen van werkgever en werknemer. Het is voor de medewerker niet altijd mogelijk om terug te keren in de oude functie. In sommige gevallen zijn de oude werkzaamheden niet meer uit te voeren en is er binnen de organisatie geen functie beschikbaar die bij de medewerker past. Dan zal de re-integratie in spoor 1 overgaan naar spoor 2. SARA Werkt ondersteunt de werknemer bij het vinden van passend werk buiten de organisatie. Van belang is dat de medewerker zich weer gezond en vitaal voelt in een nieuwe functie en werkomgeving, die gezien de veranderende gezondheidssituatie beter bij hem/haar past.

Het traject spoor 2 begint met een gesprek tussen werkgever, medewerker en adviseur van SARA Werkt. Verwachtingen, wensen en mogelijkheden worden uitgesproken en er worden duidelijke afspraken gemaakt over de inhoud van het traject. Er wordt voor de medewerker een persoonlijk trajectplan opgesteld, met bijbehorende offerte. De Adviseur van SARA Werkt rapporteert tijdens het traject regelmatig over de voortgang van het re-integratieproces, met betrekking tot kansen, belemmeringen, sollicitatieactiviteiten en vooruitzichten. Ook is er regelmatig contact met de werkgever om de voortgang te toetsen aan het trajectplan.
In een traject spoor 2 zorgen we samen met jou dat het dossier volledig op orde komt en je de WIA keuring met vertrouwen tegemoet kan zien. En dat zonder bijkomende kosten!

Direct aan de slag!
In de individuele begeleiding van de werknemer staan onderstaande punten centraal:

  • vertrouwen in eigen kunnen;
  • duurzame werkhervatting;
  • voldoende arbeidsmarktperspectief;
  • hernieuwd werkplezier.

De Adviseur van SARA Werkt zal de werknemer op praktische en opbouwende wijze begeleiden bij te ondernemen sollicitatie-activiteiten. Er wordt wekelijks of om de week een persoonlijke afspraak gemaakt op ons kantoor of elders.

Ondersteuning van de medewerker kan geboden worden bij het maken van CV en/of sollicitatiebrief en bij de wijze van solliciteren (social media, contact met werkgevers, netwerken). Ook biedt SARA Werkt hulp bij voorbereiding van (telefonische) sollicitaties, en evalueren we gevoerde sollicitatiegesprekken. We gebruiken ons grote bedrijvennetwerk om passend werk te vinden. Naast persoonlijke afspraken is er ondersteuning per telefoon en mail.

Vragen over arbeidsdeskundige zaken kan SARA Werkt voor u beantwoorden.