Heb je een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering)? Wij helpen je graag verder in onze trajecten ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’.

De re-integratiedienst ‘Werkfit maken’ bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten:

* Versterken van de werknemersvaardigheden: ben je al wat langer uit het arbeidsproces? Wij helpen je om arbeidsritme op te bouwen, of om bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden aan te leren. Het resultaat zal zijn dat je over vaardigheden beschikt om goed te kunnen functioneren en om het werk te kunnen hervatten.

* Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit: wij helpen je om weer actief te kunnen worden en om te gaan met jouw belemmering. Denk hierbij aan het leren van grenzen aangeven, assertiever worden. Ook kun je denken aan het verhogen van jouw fysieke fitheid. Het resultaat zal zijn dat je hebt leren omgaan met jouw belemmeringen waardoor je kunt focussen op het hervatten van werk.

* Arbeidsmarktpositie in beeld brengen: wij ondersteunen je bij het in kaart brengen van jouw kwaliteiten, vaardigheden en competenties in relatie tot passend werk. Wij bepalen samen met jou de zoekrichting die past bij jouw opleiding, interesses en werkervaring. Het resultaat zal zijn dat je een realistische kijk hebt op jouw capaciteiten en mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.

Het resultaat van de re-integratiedienst ‘Werkfit maken’ is dat je hebt leren omgaan met jouw belemmeringen, waardoor je kunt hervatten in werk. In overleg met het UWV volgt mogelijk na afronding van het onderdeel ‘Werkfit maken’ de begeleiding in de re-integratiedienst ‘Naar werk’.